Kategori: Vatten & Avlopp

Byte av avloppsrör (stambyte)
– 2022, villa i Haninge

Att byta avloppsrör (normal livslängs ca 40 år) är ett nödvändigt ingrepp som alla fastigheter förr eller senare kommer att stå inför. Det som påverkar rörens livslängd är korrosion, frysskador, sprickor och otäta skarvar. Är inte avloppsrören utbytta de senaste 30 åren bör man planera in ett stambyte.

Källargolv innan byte av rör

Ante bilar bort klinker & betonggolv

Klart för framgrävning av rör

Gammalt rör frilagt

Nya avloppsrör dragna