Kategori: Ny- och omdränering

Dränering Villa
– 2022

Innan projektstart

Första schakttagen

Schaktning pågår

Gammal isolering & tjära ska slipas bort

Klart för montering av Isodränskivor

Schaktning pågår

Skivor uppsatta. Dräneringsrör i underkant, betongsula singel runt om

Isodränskiva ner till UK betong

Litet men lagom fall på dräneringsrör