Kategori: Ny- och omdränering

Grävning för att utöka
dagvattenkassetter – 2022

En dagvattenkassett minskar risken för översvämmning genom att snabbt leda bort t.ex regn- och smältvatten ner i marken. Detta kan avlasta befintligt avloppssystem och hjälpa naturen. Storlek på kasetter avgörs av avvattningsytans storlek och markens förmåga att uppta vatten.

Grävning har påbörjats

Kasetterna på plats

Omslutande fiberduk + återfyllning