Kategori: Ny- och omdränering

Dränering Fastighet Bromma
– 2021

Att hålla bort fukt är oerhört viktigt för en välfungerande fastighet. En ny- eller omdränering ska alltid göras om en fastighets grund blir utsatt för någon form av fukt. Väntar man för länge med att dränera kan det uppstå fukt- och mögelskador som kan bli dyra att åtgärda.